Özel Mecidiyeköy Anaokulu

"Mutlu ebeveyn - mutlu çocuk" ilkesine inanır. Sevgi ve saygı ortamında yetişmiş çocuklar, toplum içersinde kendilerini rahat ifade edebilen, özgüven sahibi bireyler olarak yerlerini alırlar. Okulumuzun eğitim programının temel amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, temel becerileri kazandırmak, olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, özdenetim kazanmasına olanak tanımak, öğrenme isteği ve merak duygusu uyandırmak, yaratıcılıklarını geliştirmektir.

Özel Mecidiyeköy Anaokulu, çocuklarımıza özgür bir ortamda sık konuşma düşüncelerini açıklama olanağı sağlar. Çocuğun toplumda özgüven sahibi, kendini rahat ifade edebilen bir birey olmasını hedefler.

Okulumuzda Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda "çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma" hedefine ilke edinmiş "İyi insan yetiştirme" yolunda emin adımlarla ilerliyen bir Anaokuludur.

Özel Mecidiyeköy Anaokulumuzda, sağlıklı ve etkin bir gelişim için çocuklarda duygusal güven, kendini tanıma (gerçek benlik kavramı) başkalarını kabul etme, sosyalleşme, öğrenme iç güdüsü ve becerisi, bağımsızlık, özgürlük, disiplin arası denge paylaşma ve birlikte çalışma ortamı sunmaktır.

image